กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

โดย พิจิตรา นุชนารถ ดาวน์โหลดแล้ว 100 ครั้ง

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี