ผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร

มอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.หนองหญ้าปล้อง ปี 2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และทอดผ้าป่าสามัคคี...

อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 5...

สสจ.เพชรบุรี รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ พร้อมส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 7 แห่ง

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี...

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวเขต 5

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น.นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5...

แสดงทั้งหมด...

ประกาศ

แสดงทั้งหมด...

แสดงทั้งหมด...

แสดงทั้งหมด...

แสดงทั้งหมด...

แสดงทั้งหมด...

เว็บลิงค์