กลุ่มกฎหมาย


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดย สุวรรณา รามเมือง ดาวน์โหลดแล้ว 119 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566