กลุ่มกฎหมาย


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดย สุวรรณา รามเมือง ดาวน์โหลดแล้ว 89 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566