กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองบัว สสอ.ท่ายาง

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 77 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองบัว สสอ.ท่ายาง