กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 85 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566