กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ตำบลวัดเขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 286 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ตำบลวัดเขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม