กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 103 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม