กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 105 ครั้ง

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี