ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวเขต 5

โดย สิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์ อ่านแล้ว 107 คน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น.นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ. สต.ติดดาว ) เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายทวีศักดิ์ วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 5