ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2565

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 7 คน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำทีมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2565 และร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมพิษณุโลก คอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก