พิธีรับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 เครื่อง

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 9 คน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีรับมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)ระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 เครื่อง โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี