พิธีมอบเครื่อง ฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขั้นพื้นฐานแก่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 11 คน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีมอบเครื่อง ฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขั้นพื้นฐานแก่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี