ผู้ว่าชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง Phet Walk Strong Together EP.2

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 104 คน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 16:30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม"ผู้ว่าฯชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง"โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ณ พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)