โครงการประชุมวิชาการ “สาธารณสุขยุคใหม่ ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง”

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 227 คน

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ “สาธารณสุขยุคใหม่ ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง”จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2566 ร่วมด้วย คณะผู้บริหารฯ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล องค์กรสมรรถนะสูงกระทรวงสาธารณสุข M PH4T พิธีมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการประเมินการตรวจสอบภายในดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำปี 2566 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ประกาศิต ชมชื่น รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี ณ อีโค โคซี่บีช รีสอร์ท ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี