หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านท่าลิงลม อ.แก่งกระจาน

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 40 คน

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาว และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ศักดิ์นันทร์ มุสิกศิลป์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยแพทย์อาสาฯ ร่วมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และผู้นำชุมชน ณ ม.3 บ้านท่าลิงลม ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี