การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 24 คน

วันที่13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี