กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โดย พิจิตรา นุชนารถ ดาวน์โหลดแล้ว 247 ครั้ง

เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง