กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการที่ ๒)

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 73 ครั้ง

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน ๑ คัน