กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (แก้ไข ครั้งที่ 1)

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (แก้ไข ครั้งที่ 1)