กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 29 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3