กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 108 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2