กลุ่มกฎหมาย


สื่ออินโฟกราฟฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดย สุวรรณา รามเมือง ดาวน์โหลดแล้ว 159 ครั้ง

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565