กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเขาย้อย

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 69 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเขาย้อย