กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค และตำแหน่ง พนักงานเปล รพ.ชะอำ

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 126 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค และตำแหน่ง พนักงานเปล รพ.ชะอำ