กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรือง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.หนองหญ้าปล้อง

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 50 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรือง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.หนองหญ้าปล้อง