กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 120 ครั้ง

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ