กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง สสอ.แก่งกระจาน

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 138 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง สสอ.แก่งกระจาน