กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 รายการ งบลงทุนปีงบประมาณ 2566

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 20 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 รายการ งบลงทุนปีงบประมาณ 2566