กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1