กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ​ 2565​ (เพิ่มเติมครั้งที่​ 1)

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ​ 2565​ (เพิ่มเติมครั้งที่​ 1)