กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สสอ.บ้านแหลม

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 92 ครั้ง

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาตะเครา หมู่ 5 ตำบลบางครก สสอ.บ้านแหลม