กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2