กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ปีงบประมาณ 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โดย ทิพน์อักษร วุฒิสาโรจน์ ดาวน์โหลดแล้ว 8 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ปีงบประมาณ 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2