กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 136 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ