สสจ.เพชรบุรี รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ พร้อมส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 7 แห่ง

โดย สิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์ อ่านแล้ว 717 คน

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้มีการรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จากกำนันสมบัติ และ คุณยุวธิดา ชาวไร่ปราณ ที่ได้มอบ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 7 แห่ง เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป โดยได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม เพราะในปัจจุบันการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR มีความจำเป็นอย่างมาก ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ต้องการให้คนไทย มีความรู้ในการทำ CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้ อย่างน้อย 1 คนต่อประชากร 20 คน จึงมีความจำเป็นในการขยายกลุ่มประชาชนให้ได้รับความรู้ และมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ออกไปให้มากยิ่งขึ้น