สสจ.เพชรบุรี ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มบูสเตอร์แก่ประชาชนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 83 คน

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 3 แก่ประชาชน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี