คณะผู้บริหาร ร่วมตรวจเยี่ยม จุดให้บริการวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดให้บริการฉีด เข็มที่ 1 ,2 และ 3

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 157 คน

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติ เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ณ อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 1 ,2 และ 3 ตามสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเปิดให้บริการ ในวันที่ 6 ถึง 21 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บริการวันละ 2,600 คน