สัมมนาออนไลน์ ถอดรหัสนวัตกรรม วัคซีนใจในชุมชน 2564

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 15 คน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ถอดรหัสนวัตกรรม วัคซีนใจในชุมชน 2564 พิธีเปิดโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบประชุมทางไกล จากกรมสุขภาพจิต ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี