รับมอบชุดตรวจ Onsite COVID-19 AG Rapid Test Casette(1T)

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 9 คน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน รับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากคลินิกเทคคิคการแพทย์ บ.เอซีซี เมดิคอล แล็บ มาบริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test Cassette (1T) ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2,000 ชุด มูลค่ารวม 100,000 บาท เพื่อการกุศลสาธารณะ