กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก อำเภอเขาย้อย

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 609 คน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายสำราญ เจริญผล นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก หมู่ 5 บ้านเนินรักตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อย โดยมีนายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการประชาชนและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย