กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ อบต.วังไคร้ ม.3 บ้านวังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 33 คน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขเพชรบุรี ร่วม กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาวและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล รองนายแพทย์ สสจ.เพชรบุรี นายอำเภอท่ายาง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลท่ายาง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำชุมชน ณ อบต.วังไคร้ ม.3 บ้านวังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี