การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 22 คน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10:30 น.นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัล การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง และตะวันออก โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจรรม ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี