กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 วันที่ 30 ตุลาคม 2565

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 54 คน

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 06:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขเพชรบุรี เพชรบุรี กล่าวรายงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี