ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ และจัดทำแผนสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 - 2570

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 13 คน

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ และจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 - 2570 ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวรายงานโดย นายฉัตรชัย สมานมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรีชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี