ประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียน โควิด-19 และ โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 18 คน

วันพุธที่ 14 - วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียน โควิด-19 และ โครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา