สสจ.เพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 20 คน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.39 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และรับมอบเกียรติบัตร ผู้กระทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้สร้างชื่อเสียงให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี