ชมรม To be number one จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 และเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 14 คน

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ชมรม To be number one จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด พร้อมทั้งเข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งร่วมคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี