ชมรม To be number one จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 16 คน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ชมรม To be number one จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พร้อมทั้งพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทผู้ปฏิบัติงาน TO BE สาธารณสุขจังหวัด ที่บูทนิทรรศการ ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี